Kotva
Rozvrhy
Aktuality
Jazyková a přírodovědná učebna
12.12.2018

Půdní vestavba (Velikost: 442.53 kB)

Výsledky testů Kalibro
6.12.2018

upload/files//vysledky-testu-kalibro-2016-2017.pdf (Velikost: 105.67 kB)

Vyhlášení ředitelského volna
27.11.2018

__________________________

Od 3. 1. do 4. 1. 2019 je podle zákona č. 561/2004 Sb., 24 odst. 2 vyhlášeno ředitelské volno.    

Sběrová soutěž 2018-2019
26.10.2018

upload/files//sberova-soutez-2018-2019.pdf (Velikost: 103.38 kB)

Oranžové kolo ČEZ
21.9.2018

upload/files//lanek-cez-oranzove-kolo-2017-2018.pdf (Velikost: 558.45 kB)

Ověření pověřence
21.9.2018

upload/files//oznamevi-o-poverenci-5-2018.pdf (Velikost: 341.11 kB)

Úprava školního řádu
29.8.2018

     

Seznam přijatých dětí do MŠ
8.6.2018

upload/files//seznam-prijatych-deti-do-ms-2018.pdf (Velikost: 595.88 kB)

Výsledek rozhodnutí přijatých dětí pro školní rok 2018/2019
20.4.2018

upload/files//seznam-prijatych-deti-2018.pdf (Velikost: 308.01 kB)

Stránky tříd
Počítadlo
Online:
3
Dnes:
138
Posledních 7 dní:
1238
Posledních 30 dní:
5824
Celkem:
64852
Mapa webu
A
A
A

Informace o volbě povolání

Vloženo: 10.1.2015 | Zobrazeno: 1904x |soubory ke stažení:

  Přijímací řízení (Velikost: 343.5 kB)
  Přihláška střední škola prázdná (Velikost: 34.75 kB)
  Přihláška střední škola vyplněná (Velikost: 76.33 kB) - 9. ročník
  Přihláška střední škola vyplněná (Velikost: 76.15 kB)-5.ročníkInformace o přijímacím řízení 2017-2018

1. Postup vyplnění přihlášek

Co musí být vyplněno: termín přijímací zkoušky (1. strana přihlášky – hlavně u škol, kde konají jednotné přijímací zkoušky)

Kdy žák obdrží tiskopis: během února od TU, nebo si ho může stáhnout z našich webových stránek „Dokumenty ke stažení“

 • přihlášky žáci spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje
 • ZŠ Ohradní neodpovídá za chybně vyplněné údaje

Počet oborů: v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory, v dalších kolech není počet omezen

Potvrzení o zdravotní způsobilosti: žák si nechá vystavit na 1. stanu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují

2. Odevzdání přihlášek

Do: 1. 3. 2018

Jak: buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ

Konzervatoře a umělecké školy: přihlášky se odevzdávají do 30. 11. 2017

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí: se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,

Zveřejnění seznamu: na veřejně přístupném místě v SŠ škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů,

Seznam obsahuje i : datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Ředitel(ka) školy: 

 • ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení
 • odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům

4. Zápisový list

Vyzvedne: rodič u třídního učitele proti podpisu

Kdy: v době TS v březnu,  nebo po dohodě s třídním učitelem v náhradním termínu

Eviduje: ZŠ Ohradní

Odevzdání: na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,

 

Vzetí zápisového lístku zpět:  až na výjimky nelze

 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné,
 • dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,
 • přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Náhradní zápisový lístek: při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:

 • žádost rodiče,
 • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
 • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

5. Povinná jednotná zkouška

V oborech:  s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání

Formou:  jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV

Jednotná zkouška:    koná se podle § 60 c) odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem
 • hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února

6. Důležité termíny:

– budou doplněny

7. Nepřijetí, odvolání proti nepřijetí

Oznámení o nepřijetí: nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně

 • i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)

Odvolání: do 3 pracovních dnů

 

Další informace na: 

www.msmt.cz 

www.ceskaskola.cz

www.ucitelskenoviny.cz

www.nuov.cz 

www.icm.cz 

www.scio.cz 

www.infoabsolvent.cz 

www.uiv.cz

www.vzdelani.cz

www.svetprace.cz 

www.poskole.cz