Kotva
Rozvrhy
Aktuality
Půdní vestavba budovy A
13.6.2019

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
11.6.2019

 

Seznam přijatých dětí do MŠ
30.5.2019

Výsledký zápisu do MŠ (Velikost: 457.99 kB)

Informace k plánované akci
24.5.2019

VELKÁ BRITÁNIE - pokyny  (Velikost: 895.59 kB)

Příměstský tábor
7.5.2019

ZÁPIS DO MŠ
25.4.2019

Informace k ZÁPISU do MŠ (Velikost: 523.41 kB)

Zápis do 1. třídy
17.4.2019

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ (Velikost: 499.29 kB)

    

Výroční zpráva
29.1.2019

upload/files//vyr-zp-2017-2018.pdf (Velikost: 1.02 MB)

Jazyková a přírodovědná učebna
12.12.2018

Půdní vestavba (Velikost: 442.53 kB)

Výsledky testů Kalibro
6.12.2018

upload/files//vysledky-testu-kalibro-2016-2017.pdf (Velikost: 105.67 kB)

Sběrová soutěž 2018-2019
26.10.2018

upload/files//sberova-soutez-2018-2019.pdf (Velikost: 103.38 kB)

Oranžové kolo ČEZ
21.9.2018

upload/files//lanek-cez-oranzove-kolo-2017-2018.pdf (Velikost: 558.45 kB)

Ověření pověřence
21.9.2018

upload/files//oznamevi-o-poverenci-5-2018.pdf (Velikost: 341.11 kB)

Úprava školního řádu
29.8.2018

     

Stránky tříd
Počítadlo
Online:
2
Dnes:
153
Posledních 7 dní:
1544
Posledních 30 dní:
6742
Celkem:
98549
Mapa webu
A
A
A

Středisko výchovné péče Čtyřlístek

Vloženo: 15.6.2015 | Zobrazeno: 2421x |

Středisko výchovné péče Čtyřlístek

INFORMACE PRO RODIČE

                                                                 

 • Středisko výchovné péče Čtyřlístek je školské zařízení, které se člení na ambulantní a pobytové oddělení.
 • V případě potřeby jsou děti přijímány na preventivní výchovný pobyt vždy po předchozí ambulantní docházce (min. 3 schůzky).
 • Pobytové oddělení je koedukované s maximálním počtem 8 dětí.
 • Pobyt dětí je zpravidla osmitýdenní.
 • Na toto období je se zákonnými zástupci dítěte uzavírá dohoda, která může být v případě nespolupráce nebo opakovaného porušení vnitřního řádu přerušena nebo ukončena dříve.
 • Pobyt v SVP na základě dohody může být i prodloužen.
 • Pobytová pravidla se řídí Vnitřním řádem a platnou legislativou.
 • Termín nástupu se domlouvá individuálně s vedoucím SVP.
 • Pobyt v SVP je dobrovolný, pokud však není nařízen soudem.
 • Dítě během pobytu nesmí užívat návykové látky s výjimkou předepsaných léků.
 • Před nástupem jsou rodiče povinni zajistit zdravotní vyšetření dítěte a doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Umístění dítěte k preventivně výchovnému pobytu je realizováno na základě písemné žádosti rodičů nebo z nařízení soudu.
 • Při nástupu dítěte rodiče předají:     

- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

- kopie zpráv z odborných vyšetření (např. psychologické, etopedické, pedopsychiatrické, zprávy z PPP, apod.)

- kopie rodného listu

- občanský průkaz (klienti starší 15 let)

- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

- v případě medikace léky na celý smluvní pobyt

- dostatek čistého oblečení a vybavení

 

 

 • Dítě u sebe nesmí mít:

- tabákové výrobky

- alkohol, nože a jiné zbraně

- kuřácké potřeby

- drogy a prostředky k jejich aplikaci

- léky, které nejsou medikovány

- šperky a jiné cennosti, za které SVP neručí

 

 • Úhrada péče

 

6 - 10 let

11 - 14 let

15 - 18 let

 Náklady na pobyt

150,-/ započatý měsíc

150,-/ započatý měsíc

150,-/ započatý měsíc

 Stravné

78,- Kč/den

88,- Kč/ den

98,- Kč/ den

 Kapesné

300,- Kč/ měsíc

300,- Kč/ měsíc

300,- Kč/ měsíc

 Volnočasové aktivity

100,- Kč/ měsíc

100,- Kč/ měsíc

100,- Kč/ měsíc

 

 • Úhrada za ubytování se nemění, i když dítě není ubytováno v SVP po všechny dny v kalendářním měsíci.
 • Úhrada je splatná před nástupem k pobytu.
 • Telefonní kontakt rodičů s dítětem lze uskutečnit zpravidla v odpoledních a večerních hodinách po vzájemné dohodě tak, aby nenarušoval výchovnou činnost.
 • Návštěvy rodičů jsou umožněné po dohodě s vychovateli zpravidla v neděli.
 • Víkendový pobyt v rodině se uskutečňuje zpravidla 3. - 4. týden po domluvě s vedoucím SVP (tel.: 725 114 591).
 • Součástí pobytu dítěte jsou pravidelné konzultace odborného pracovníka SVP s rodiči, kteří mají možnost individuálních konzultací v předem domluvených termínech.
 • V případě nemoci dítěte budou rodiče bezprostředně informováni. Ti zajistí doprovod dítěte k lékaři. Pobyt ve SVP je po dobu nemoci dítěte přerušen.
 • V případě útěku dítěte během pobytu je tato skutečnost ihned nahlášena zákonným zástupcům. Pokud se s nimi nelze spojit, je tato skutečnost nahlášena policii ČR.
 • Po ukončení pobytu dítěte ve SVP je odbornými pracovníky zpracována závěrečná zpráva o klientovi a zpráva pro jeho kmenovou školu, včetně výchovného doporučení, návrhu známek a zhodnocení chování dítěte v průběhu výuky.