Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 5. třída > Úkoly pro nemocné

Úkoly pro nemocné


10. - 11. 5. 

ČJ - Zájmena - uč. str. 18 - celá

                        - uč. str. 19, cv. 1 - mě/mně - https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI

                        - PS str. 18, cv. 2

                        - Pravopisné pětiminutovky - str. 55, zájmeno já

 

M - Dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000 - uč. str. 21, cv. 3, 4

    - PS str. 18

    - Početník 2. díl - str. 27, cv. 2, str. 29, cv. 1

Geometrie - Další jednotky obsahu - ar, hektar, km čtvereční  (prosím zapsat výpisky od spolužáků, pracovali jsme s učebnicí Alter)

   

 

9. 5. 

ČJ - Druhy zájmen - PS str. 17

 

M - Násobení a dělení čísly 10, 10, 1 000, 10 000 - PS str. 11, cv. 1, 2

    - Násobení desetinných čísel čísly 10, 100, 1 000 - uč. str. 21, cv. 1

                                                                                   - PS str. 18, cv. 1 (jen násobení)

 

P - Opakování - kostra, svalová soustava - PS str. 31

   - Dýchací soustava člověka - přečíst uč. str. 52

 

 

 

2. 5. - 5. 5.

ČJ - Procvičování pravopisu - koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova, přítomný tvar sloves - (pravopisné cvičení)

      - uč. str. 99, cv. 3

      - Slovesa - opakování - PS str. 14

      - Zájmena - uč. str. 101 - 102 - vyhledávání zájmen v textu, seznámení s druhy zájmen 

                        - PS str. 16

 

M - Zaokrouhlování desetinných čísel na celá čísla, na desetiny, setiny

      Vysvětlení:  https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4

      Procvičení:  https://wordwall.net/cs/resource/13661129/zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD-desetinn%C3%BDch-%C4%8D%C3%ADsel

                           https://wordwall.net/cs/resource/23927970/matematika/zaokrouhlov%c3%a1n%c3%ad-desetinn%c3%bdch-%c4%8d%c3%adsel

     - Početník 2. díl str. 24

     - Písemné matematické operace v oboru velkých čísel - PS str. 9, 10

 

P - Kostra člověka - výpisky + test

   - Svalová soustava - uč. str. 51 - výpisky

 

Vla - Revoluční rok 1848 - uč. str. 28 - 29

      - Stroje ovládly život - uč. str. 30 - 31

 

 

 

 

11. - 12. 4. 

ČJ - uč. str. 91, cv. 5, 6

     - Pravopisné pětiminutovky - str. 18 

     - Minulý čas sloves - uč. str. 93, časování sloves v čase minulém - do sešitu vyčasovat sloveso číst (v č. j. a č. mn.)

     - PS str. 11, cv. 1, 2 

M - Obor velkých čísel - PS str. 2, 3

    - Početník 2. díl - str. 1

 

5. 4.

ČJ - Budoucí čas - PS str. 10, cv. 2 - 4

      - školní sešit - napiš v budoucím čase, v 1. osobě, č. j. (jednoduchým i složeným tvarem) tato slovesa:

        plavat - budu plavat, doplavu

        číst si

        nést

        plést

        psát

        dívat se

        vyprávět

        učit se

 

M - Rozvinutý zápis čísel - uč.(2. díl) str. 3

    - PS (2. díl) str. 2, cv. 1, 4

Geometrie - procvičování výpočtu obsahu složitějších obrazců

 

4. 4. 

ČJ - Budoucí čas sloves - uč. str. 90, cv. 1, 2 (školní sešit)

     - DÚ - uč. str. 90, cv. 3 - napiš věty s jednoduchým tvarem budoucího času

     - PS str. 10, cv. 1

 

M - PS str. 1 - celá

P - Třídění živých organismů - PS str. 28, 29

 

 

3. 4. 

ČJ - Přítomný čas sloves

      - uč. str. 89, cv. 7 - společně vyhledávání sloves v přítomném čase + připomenutí pravidla psaní koncovky -i/-í

      - Pravopisné pětiminutovky - str. 17 - doplnit + označit koncovky přítomného tvaru sloves (-i/-í, -ím, -íš, -íme .... )   

      - PS str. 9 - celá

 

M - Obor velkých čísel (od nuly po miliardy)

    - Matýskova matematika 2. díl (k vyzvednutí ve škole) - str. 2

    - PS 2. díl - str. 1., cv. 1, 2

 

Vla - Život na vesnici (18. století) - uč. str. 19 - 21

 

 

 

30. - 31. 3. 

M - Výpočet obsahu a obvodu složitějších obrazců - PS geometrie str. 21 (celá)

 

ČJ - Přítomný čas sloves - uč. str. 88 - 89

     - do školního sešitu - sloveso BÝT vyčasovat v čase přítomném v čísle jednotném i množném (podle tabulky na str. 88)

       Pozor na rozdíly     jsi x si       jsem x sem

     - Pravopisné pětiminutovky - str. 16

     - Diktát - vyjmenovaná slova + přítomné tvary sloves (z pětiminutovek str. 16)

ČJ + Inf - Vyhledávání informací - Velikonoce https://slideplayer.cz/slide/12081401/

 

P - Třídění živých organismů - dokončení + PL

 

Vla - Vláda Josefa II. - uč. str. 18

         https://edu.ceskatelevize.cz/video/1837-josef-ii

 

 

29. 3. 

M - Písemné sčítání a odčítání des. čísel - test (4 příklady)

      Procvičování písemného dělení a násobení - Početník 1. díl - str. 23

Geometrie - Převody jednotek obsahu - učebnice M str. 29, cv. 1, PS str. 18, cv. 1, 2, 4

                     PS geometrie - str. 20, cv. 1

 

ČJ - Procvičování - Slovesa - určování osoby, čísla, času, způsobu

 

 

22. - 28. 3. 

M - Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel - uč. str. 56, 57

      PS str. 43, 44

      Početník 2 - str. 25, 26

      www.onlinecviceni.cz

Geometrie - Obsah, převody jednotek obsahu - uč. str. 29 - https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-29/

                     PS str. 19 

 

ČJ - Slovesa - uč. str. 85 - 87

        PS str. 8

https://wordwall.net/cs/resource/7328165/slovesa

https://wordwall.net/cs/resource/9207539/slovesa

https://wordwall.net/cs/resource/15224696/slovesa-osoba-%C4%8D%C3%ADslo-%C4%8Das

SLOH - Volba povolání - uč. str. 100, PS str. 15

 

Vla - Osvícenství - Marie Terezie, Josef II. - str. 18 - 17

         https://edu.ceskatelevize.cz/video/11357-zavedeni-povinne-skolni-dochazky

         https://edu.ceskatelevize.cz/video/1833-marie-terezie-nastup-na-trun

 

P - Třídění živých organismů

      https://slideplayer.cz/slide/15195414/

 

20. - 21. 3. 

M - Aritmetický průměr - procvičování - PS str. 24

    - Pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel - uč. str. 56, cv. 1, 2

      PS str. 43, cv. 1

      Početník 2. díl - str. 25, cv. 1 

 

ČJ - Slovesa - uč. str. 85 - osoba, číslo, čas, infinitiv

      www.onlinecviceni.cz

 

Vla - Jan Amos Komenský - uč. str. 14 - 15

        https://edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky

 

P - Rozmanitost životních podmínek, přizpůsobivost organismů - PS str. 25 - 27